Adaptacje projektów


ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO

Aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić dokumentację o projekt zagospodarowania działki budowlanej oraz dokonać jego adaptacji do odpowiednich stref, właściwych dla lokalizacji projektu. Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnym tomie (oprawie-teczce) stanowiącym z niniejszym projektem architektoniczno-budowlanym komplet projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1133 z dnia 10.07.2003 ).

Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego i przygotowuje projekt zagospodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego przejmując wszystkie wynikajace z ustawy obowiązki i uprawniewnia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

 

Do podstawowych obowiązków projektanta dokonującego adaptacji należy:

  • Opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • Na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym
  • Wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
  • Sprawdzić lub przeliczyć konstrukcję budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze zmiany strefy klimatycznej.
  • Podpisać projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych.

 

Poza tym projektant jest zobowiązany:

  • Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów
  • Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań
  • Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem w toku wykonywania robót budowlanych i uzgadniania mozliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

ILE TO KOSZTUJE:

Koszt adaptacji projektu typowego zależy od zakresu takiego opracowania. Orientacyjnie cena kształtuje się w zakresie 1800 – 2800zł netto. Wykonujemy adaptacje projektów gotowych z własnej kolekcji oraz z innych biur projektowych.Dla naszych projektów przewidziano atrakcyjne rabaty. W razie zainteresowania adaptacją projektu prosimy o kontakt opus@opusdom.pl

syt3d-opusdom

Promocja na początek roku! -10% na wybrane projekty Pracowni!


Promocja na początek roku! Specjalnie dla Inwestorów, którzy chcą kupić projekt przed  i zacząć budowę na wiosnę, wybrane projekty domów od 15 lutego do końca miesiąca  będą objęte promocją -10% !
Warto obserwować i skorzystać. Zapraszamy!

Projekt indywidualny w najlepszej cenie


Masz ciekawy pomysł na dom? Napisz do nas, przekonaj nas, a zaprojektujemy go dla Ciebie w REWELACYJNEJ CENIE!

Dla wszystkich osób, które myślą o budowie własnego domu, przejrzały setki projektów i nie znalazły tego jedynego. Mamy dla Ciebie propozycję – napisz o swoim pomyśle, przekonaj nas do jego zalet, my przeanalizujemy koncepcję i jeśli będzie odpowiednia do naszej kolekcji dodamy ją do oferty a Ty dostaniesz projekt w bardzo dobrej cenie.
Ta oferta będzie ograniczona czasowo – do końca SIERPNIA, więc nie zwlekajcie.

Newsletter


[FM_form id="1"]